Debata społeczna na temat bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego

2017-10-30 14:00

   26 października 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach odbyła się kolejna już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie powiatu łosickiego.

   Z mieszkańcami spotkali się: insp. Dariusz Borkowski Komendant Powiatowy Policji w Łosicach, Starosta Łosicki Bożena Niedzielak, Wicestarosta Łosicki Karol Szymaniuk, Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego Grażyna Kasprowicz, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Łosice Włodzimierz Nowotniak.

   W czasie debaty Komendant Powiatowy Policji w Łosicach insp. Dariusz Borkowski omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu Łosickiego, porównując statystyki na przestrzeni kilku lat. Zaprezentowana została również Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

   Debata zorganizowana była w celu zdiagnozowania potrzeb i oczekiwań mieszkańców Miasta i Gminy Łosice w zakresie bezpieczeństwa. Przybyli na spotkanie mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i problemy dotyczące m.in. zagrożeń dopalaczami i substancjami psychoaktywnymi, konieczności rozszerzenia monitoringu miejskiego o większą liczbę kamer.  

   Dzięki informacjom uzyskanym podczas debaty społecznej Policja i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w będą mogły wypracować wspólnie metody zapobiegania i eliminowania zagrożeń oraz zgłosić je do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Wróć