POWIATOWO-GMINNE ĆWICZENIA OBRONNE "TOCZNA - 2017"

2017-10-20 09:03

   Treningi jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży w zakresie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w zakresie: 

1. funkcjonowania Stałego Dyżuru w przekazywaniu zadań obronnych zgodnie z planem funkcjonowania powiatu w warunkach zagrożenia i wojny; 
2. uruchomienie Akcji Kurierskiej w JST powiatu we współdziałaniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Siedlcach, Komendą Powiatową Policji w Łosicach i w gminach powiatu; 
3. realizacja zadań HNS „Host Nation Support” w ramach wsparcia Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych przez Punkt Kontaktowy HNS w Starostwie Powiatu Łosickiego;
4. rozwinięcie Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania Obrony Cywilnej w ramach Krajowego Systemu Wykrywania i Alarmowania w Starostwie Powiatu Łosickiego;
5. funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, przekazywanie zadań i informacji kryzysowych, koordynowanie działania służb ratowniczych we współdziałaniu z JST, jednostkami organizacyjnymi powiatu, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz z WCZK Wojewody mazowieckiego;
6. przeprowadzenie ewakuacji osób i mienia z Dotychczasowego Miejsca Pracy Starosty Powiatu Łosickiego do Zastępczego Miejsca Pracy,
7. rozwinięcie zapasowego Stanowiska Kierowania w Zastępczym Miejscu Pracy Starosty Powiatu Łosickiego oraz realizacja zadań obronnych i w zakresie ochrony ludności na SK w ZMP.

Wróć