Ogłoszenie

2017-10-20 14:42

    Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r. poz. 729), Regulaminem gospodarowania składnikami majątku ruchomego jednostek organizacyjnych Powiatu Łosickiego stanaowiącym Załącznik do Uchwały Nr 137/2017 Zarządu Powiatu Łosickiego z dnia 4 lipca 2017 r., informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnych prawach na dobrach niematerialnych. Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Całe ogłoszenie znajduje się na stronie BIP pod adresem: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/232658

Wróć