Powiatowo – Gminny Dzień Edukacji Narodowej

2017-10-16 13:36

   13 października w Łosickim Domu Kultury dyrekcja, nauczyciele, pracownicy  administracji i obsługi ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd Powiatu Łosickiego oraz Miasto i Gminę Łosice, przedstawiciele władz samorządowych, Związku Nauczycielstwa Polskiego, księża,  kierownicy instytucji związanych z oświatą oraz zaproszeni goście wspólnie świętowali Powiatowo – Gminny Dzień Edukacji Narodowej.

   Podczas uroczystości bardzo uroczyście zostały wręczone doroczne nagrody starosty, burmistrza i dyrektorów szkół. W przemówieniach starosta Bożena Niedzielak i burmistrz Mariusz Kucewicz podziękowali wszystkim pracownikom oświaty za współpracę i włożony trud w wychowanie młodego pokolenia, jednocześnie życząc im pomyślności i wytrwałości w dalszej pracy. Po przemówieniach przyszedł czas na kulminacyjny moment uroczystości, czyli wręczenie najbardziej zasłużonym pracownikom oświaty nagród i wyróżnień.

   Nagrodami Starosty Powiatu Łosickiego wyróżnieni zostali:

Monika Piechowicz – Pura – Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach

Katarzyna Kobylińska – Chryć – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Łosicach

Ryszard Wedziuk – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Łosicach

Mariusz Stambulski – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Łosicach

Radosław Chatkiewicz - Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Łosicach

Mirosław Korzycki – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Krzysztof Chwedorczuk - Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Łosicach

Teresa Zalewska – nauczyciel Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zespołu w Łosicach

Bogumiła Bahniuk – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach

   Samorząd Powiatu Łosickiego przyznał również wyróżnienia nauczycielom, których podopieczni odnoszą sukcesy sportowe. Wyróżnienia otrzymali: Sławomir Karbowiak, Marek Szaniawski, Michał Woliński.

Wydarzenie swoim występem uświetnili Wiola Latus oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej.

Wróć