Projekt z ZUS

2017-10-02 13:30

Projekt z ZUS

Dla kogo „Projekt z ZUS”?

Dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych, którzy niebawem wkroczą na rynek pracy. Młodzież powinna wiedzieć dlaczego warto podlegać ubezpieczeniom społecznym i na jakie świadczenia można liczyć w zamian za opłacanie składek. Niestety te zagadnienia nie są uwzględnione w programie edukacyjnym polskiej szkoły. Stąd pomysł Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na „Projekt z ZUS”, czyli popularyzację wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Jedna lekcja

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej zachęca nauczycieli, aby wykorzystywali metody aktywizujące. Jedną z nich jest projekt edukacyjny, który wspomaga nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca 

w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych. Metoda projektu rozwija u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność. W procesie kształcenia można wykorzystać innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne.

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w gimnazjum zobowiązuje nauczycieli, aby wykorzystywali metody, które aktywizują uczniów, w tym metodę projektu edukacyjnego.
W podstawie programowej zapisano, że w gimnazjum około 20% programu wiedzy
o społeczeństwie (WOS) powinno być realizowane w formie projektu edukacyjnego. Podczas nauki na III etapie wszyscy uczniowie muszą  uczestniczyć w przynajmniej jednym takim projekcie. Szkoła zamieszcza ocenę z projektu na świadectwie.

„Projekt z ZUS” może być prowadzony w każdym czasie (przez cały rok) we wszystkich szkołach, które się do niego zgłosiły.

 

Gotowy projekt

ZUS przygotował materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Powstały one przy współpracy z metodykiem nauczania. Mają one atrakcyjną dla uczniów formę. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zawierającej kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen. Wszystkie materiały do pobrania są dostępne na stronie www.zus.pl/edukacja/gimnazja-szkoly-podstawowe

w zakładce "Materiały".

 

Można liczyć na pomoc

ZUS zapewnia opiekę merytoryczną a także szkolenia dla nauczycieli – opiekunów projektu. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty 25 października br. o godz. 15.00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach (szczegóły i zapisy na stronie internetowej MSCDN).

 

Szczytny cel

„Projekt z ZUS” ma zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczania się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnej dbałości o swoją emerytalną przyszłość. Celem projektu jest systematyczne budowanie świadomości młodego pokolenia o tym jak ważne są ubezpieczenia społeczne.

 

Szczegółowych informacji dotyczących „Projektu z ZUS” w Oddziale ZUS w Siedlcach udziela:

Agnieszka Drzewowska

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

tel. 25 640 16 63

e-mail: agnieszka.drzewowska[@]zus.pl


Lekcje z ZUS

Jest to pierwszy, autorski, projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim 

są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę
z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

 

Projekt ten obejmuje 4 godziny lekcyjne z zakresu ubezpieczeń społecznych (do zrealizowania w ramach przedmiotów zawodowych, przedmiotów ekonomicznych, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, godziny wychowawczej lub kół zainteresowań).

 

Podczas 4 lekcji uczniowie dowiedzą się:

  • jak działa polski system ubezpieczeń społecznych,
  • jakie są rodzaje świadczeń z ubezpieczeń,
  • od czego zależy wysokość emerytury,
  • jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy.

 

Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” powstały przy współpracy z metodykiem nauczania. Ilustracje do lekcji wykonali młodzi polscy rysownicy.

 

Atrakcyjna i przystępna forma zajęć (filmy, prezentacje, ćwiczenia) z całą pewnością pozwoli uczniom na zrozumienie zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi (wszystkie materiały są dostępne na stronie www.zus.pl/edukacja). Zapewniamy materiały edukacyjne dla nauczyciela i uczniów, pomoc merytoryczna i niezbędne szkolenia – zapraszamy na bezpłatne warsztaty 12 października br. o godz. 15.00 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach (szczegóły i zapisy na stronie internetowej MSCDN).

 

Co roku projekt „Lekcje z ZUS” wieńczy konkurs pn. „Warto wiedzieć więcej
o ubezpieczeniach społecznych”. Od roku szkolnego 2016/2017 konkurs ten przybiera formę Olimpiady Wiedzy, gdzie do wygrania są atrakcyjne nagrody rzeczowe, indeks lub dodatkowe punkty przy rekrutacji na wybrane uczelnie.

 

Wróć