III FORUM pt. „Analiza Czterech zasad ożywienia społeczno - gospodarczego w powiecie łosickim"

2017-09-11 09:47

   6 września br. odbyło się III Forum z cyklu sześciu spotkań, które poświęcone będą  Budowaniu Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w powiecie łosickim”. W wydarzeniu wzięło udział prawie 150 osób.

   Zaproszonych gości i uczestników powitała Danuta Borkowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach oraz Starosta Powiatu Łosickiego – Pani Bożena Niedzielak.
   W pierwszej część spotkania prezentowały się gminy Huszlew i Platerów. Podczas forum przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu” przedstawili możliwości pozyskania środków w ramach projektów grantowych i konkursowych w zakresie wspierania lokalnych inicjatyw. Również w tej części kilku lokalnych przedsiębiorców prezentowało swoje firmy.
   
W drugiej część spotkania uczestnicy w kilkunastoosobowych grupach, pracowali wspólnie nad zasadami ożywienia gospodarczego  gminy i powiatu tj.: uszczelnianie lokalnych wycieków w gminie, powiecie, firmach, instytucjach, organizacjach; wsparcie istniejących firm – instytucji – organizacji pozarządowych w gminach – powiecie; zachęcanie mieszkańców do tworzenia nowych firm – instytucji – organizacji pozarządowych w gminach – powiecie; przyciąganie potrzebnych firm – instytucji – organizacji pozarządowych z zewnątrz do gmin – powiatu.
   W wydarzeniu uczestniczyli m in.: Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Dariusz Napiórkowski, Wicestarosta Powiatu Łosickiego Karol Szymaniuk, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz oraz wójtowie gmin powiatu, Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Marek Bieńkowski, przedstawiciel filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach Paweł Trojanowski, ks. kan. Sławomir Kapitan - dziekan dekanatu łosickiego, ojcowie Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Serpelicach, radni powiatu łosickiego i gmin, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, kadra pedagogiczna z terenu powiatu łosickiego, kierownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, młodzież, aktywni mieszkańcy powiatu i przedsiębiorcy.

 

Kolejne spotkanie z odbędzie się 4 października br.

 

Wróć