KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

2021-10-15 08:33

Cyfryzacja regionu jest jednym z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju w województwie. W "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego" zostały określone cztery inteligentne specjalizacje Mazowsza, czyli obszary o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego. Wśród nich za najistotniejsze dla rozwoju ekonomicznego należy wymienić inteligentne systemy zarządzania, natomiast wśród technologii uznane zostały za wiodące technologie informacyjno-komunikacyjne.

Od 2017 roku Województwo Mazowieckie jest patronatem i organizatorem cyklicznego konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji" dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub spółek, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100% udziałów lub akcji lub podmiotów publicznych o charakterze oświatowym oraz zdrowotnym.

Cele konkursu

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie najlepszych i najbardziej dojrzałych projektów teleinformatycznych realizowanych na Mazowszu, wyłonienie instytucji, której dorobek w obszarze cyfryzacji i zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych wyróżnia się na terenie województwa, ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności zgłoszonej instytucji oraz promocja działań z zakresu cyfryzacji, które wpłynęły na usprawnienie pracy i obsługi mieszkańców i przedsiębiorców.

Kto może wziąć udział?

W konkursie SLC może wziąć udział Instytucja z terenu województwa mazowieckiego, spełniająca kryteria opisane w Regulaminie, każdej nowej ogłoszonej w danym roku edycji konkursu.

Co podlega ocenie?

W konkursie oceniane są m.in.: implementacja e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców, wdrożenia elektronicznych systemów dziedzinowych oraz systemów elektronicznego zarzadzania dokumentacją, publikacja danych przestrzennych oraz inne niestandardowe unikalne rozwiązania, które Komisja Konkursowa uzna za przydatne dla mieszkańców i warte promocji.

Nagrody w konkursie SLC

  • I miejsce - tytuł "Samorządowego lidera cyfryzacji" oraz 15 000 zł
  • II miejsce - 10 000 zł
  • III miejsce - 5 000 zł
  • Wyróżnienia
  • Każdy laureat zdobywa prawo do posługiwania się logotypem konkursu SLC i zostaje umieszczony na liście zwycięzców.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora: https://geodezja.mazovia.pl/samorzadowy-lider-cyfryzacji.html

Wróć