Dzień Otwarty Inżynierów Budownictwa

2021-09-16 09:11

W imieniu Swoim oraz Przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zapraszamy mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych porad z zakresu projektowania, budowy, remontów i eksploatacji obiektów budowlanych, które będą udzielane przez inżynierów z powiatu łosickiego w dniu 25.09.2021 r. w Centrum Dialogu Kultur, w Łosicach przy ul. Berka Joselewicza 13 w godzinach 9.00-16.00.

Jest to ogólnopolska akcja, prowadzona w całym kraju w tym samym czasie. Każda indywidualna osoba będzie mogła zgłosić się z zapytaniem odnośnie zagadnień związanych z budową, remontem lub eksploatacją swojego budynku. Odpowiedzi i porad udzielać będą członkowie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z terenu naszego powiatu.

Więcej o akcji na stronie www.dzieninzyniera.pl

Sylwester Chwedczuk
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łosicach

Wróć