Konkurs Innowator Mazowsza

2021-08-20 09:38

Innowacyjne Firmy i Innowacyjnych Naukowców z województwa mazowieckiego - zapraszamy do udziału w XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów pośród naukowców i firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza.

Idea Konkursu polega na wspieraniu i promowaniu roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie zawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa mazowieckiego.

Zasady konkursu: Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Naukowiec.

Nabór wniosków trwa do 7.09.2021 r.

Łączna pula nagród to aż 113 tys. zł oraz atrakcyjne nagrody od Partnerów Konkursu.

Kategoria „Innowacyjna Firma” - dedykowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego, które mogą wykazać się wprowadzeniem innowacyjnego produktu, usługi, technologii lub innowacji organizacyjnej.

Kategoria „Innowacyjny Naukowiec” - skierowana jest do naukowców, których praca doktorska dotyczy innowacyjnych rozwiązań, możliwych do zastosowania w praktyce biznesowej. Dotyczy to zarówno innowacji technicznych (produktowych i procesowych), organizacyjnych, marketingowych.

Zgłoszenie do konkursu odbywa się za pomocą formularzy dostępnych pod: innowatormazowsza2021.pl

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, który podejmuje szereg inicjatyw, służących rozwojowi innowacji, będących przestrzenią do kształcenia i nagradzania najbardziej kreatywnych przedsiębiorców i naukowców. Wykonawcą XIII edycji jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, która działa na rzecz edukacji i rozwoju w zakresie przedsiębiorczości.

Info. Innowator Mazowsza 

Wróć