Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2050W podpisana

2021-08-16 13:44

11 sierpnia 2021 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Starosta Powiatu Łosickiego Janusz Kobyliński wraz z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem podpisali Umowę Dofinansowania zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice-Hadynów-Próchenki-Krzesk-droga nr 2 na odcinku Hadynów-Próchenki z wyłączeniem centrum Olszanki. Etap I na odcinku Hadynów-Olszanka od km 5+960 do km 8+143, odcinek o dł. 2,183 km na kwotę 1 958 406,00 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach powyższego zadania o łącznej wartości 2 611 208,00 zł wykonane zostaną remonty przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, warstwa konstrukcyjna jezdni, perony, zjazdy, pobocza, profilowanie i oczyszczenie rowów, oznakowanie pionowe i poziome.

fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wróć