Weź paragon - dlaczego warto

2021-07-22 07:20

Czy wiesz jak wygląda prawidłowy paragon fiskalny i jak odróżnić go od błędnego? Znasz korzyści, dla których warto wydawać i pobierać przy zakupach paragon fiskalny? Jeśli masz wątpliwości - łatwo je rozwiejesz na stronie akcji "Weź paragon".

Dlaczego warto brać paragony fiskalne za kupione towary i usługi

Wielu podatników, którzy sprzedają towary i świadczą usługi, ma obowiązek prowadzenia ewidencji na kasach rejestrujących. Niestety niektórzy nie robią tego. Są również tacy, którzy mimo że mają taką kasę, nie rejestrują wszystkich transakcji, chociaż powinni to robić za każdym razem.

Przedsiębiorca, który nie wydaje paragonów fiskalnych, traci swoją wiarygodność jako uczciwego podatnika. Oszukuje swych klientów i naraża budżet państwa na straty. Pobiera od kupujących należny VAT, ale nie wykazuje go w ewidencji i zabiera do własnej kieszeni. W ten sposób zaburza uczciwą konkurencję. Działając w „szarej strefie” jest zagrożeniem dla konkurencyjnych przedsiębiorców, którzy uczciwie rozliczają się z podatków, m.in. przez wydawanie paragonów fiskalnych.

Gdy przedsiębiorca nie wystawia paragonów fiskalnych traci przez to budżet państwa, a tym samym wszyscy obywatele. Dlatego tak ważne jest branie i wydawanie paragonów fiskalnych – to dowód uczciwego obrotu gospodarczego.

Jedną z funkcji budżetu państwa jest funkcja redystrybucyjna. Oznacza to, że podatki, cła i inne opłaty pobierane od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych są rozdzielane na inne zadania. Następuje to zarówno w wyniku tzw. transferów nieodpłatnych (jak renty, emerytury, pomoc publiczna, nieoprocentowane kredyty), jak i przez zakup dóbr i usług na rynku.

Brak rejestrowania sprzedaży na kasie to sygnał, że podatek prawdopodobnie nie trafi do budżetu państwa. Niewydawanie paragonów fiskalnych przyczynia się do zaniżania wpływów z VAT do budżetu. Państwo traci pieniądze, które zostałyby przeznaczone np. na budowę szkoły, szpitala, a także na dodatkowe świadczenia, np. finansowanie programu „Rodzina 500+”, 13-ta emerytura, modernizację służby zdrowia czy armii.

Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, m.in.:

  • napis „PARAGON FISKALNY”,
  • NIP wystawcy, jego nazwę i adres,
  • centralnie umieszczone logo i numer unikatowy kasy

 Prawidłowo wystawiony paragon fiskalny jest potwierdzeniem, że podatek trafia do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy. Gdy zamiast paragonu fiskalnego otrzymujemy np. rachunek kelnerski, tzw. paragon niefiskalny lub inny dokument (z wyjątkiem faktury), istnieje duże prawdopodobieństwo, że podatek, chociaż zapłacony przez klienta, trafi bezpośrednio do kieszeni nieuczciwego sprzedawcy.

Źródło: MInisterstwo Finansów

Wróć