Niewybuchy z czasów II wojny światowej

2021-07-12 07:26

Informujemy, że w ostatnim czasie na terenie powiatu łosickiego znaleziono niewypały, niewybuchy z czasów II wojny światowej:

  1. 14.06.2021 w miejscowość Zabuże podczas rozplantowywania ziemi wydobytej z pogłębiania sadzawki zgłoszono wystający z ziemi przedmiot prawdopodobnie pocisk. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania przez policjanta z grupy rozpoznania pirotechnicznego KP Policji w Łosicach oraz podinspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łosicach stwierdzono, że jest to fragment granatu moździerzowego kalibru 82 mm po wybuchu, który nie stanowi zagrożenia. Przedmiot zabezpieczono na cele muzealne.
  2. 17.06.2021 w miejscowość Makarówka podczas porządkowania pobocza rowu melioracyjnego znaleziono granat ręczny produkcji radzieckiej typ F-1 uzbrojony w zapalnik. Teren zabezpieczył patrol policji do czasu przyjazdu w dniu 18.06.2021, 17 patrolu saperów (ps) z 1 Brygady Pancernej (BPanc.) w Wesołej.
  3. 20.06.2021 w miejscowość Stare Mierzwice turyści odpoczywający w pobliżu ścieżki edukacyjnej przy wiacie wypoczynkowej Nadleśnictwa Sarnaki znaleźli granat ręczny produkcji radzieckiej typ F-1 bez zapalnika wyorany w pasie p. pożarowym. W dniu 21.06.2021 granat został przekazany do 17 ps 1 BPanc.
  4. 06.07.2021 w miejscowość Borsuki podczas rozplantowywania ziemi na terenie posesji zgłoszono wystający z pryzmy ziemi fragment pocisku.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania przez policjanta z grupy rozpoznania pirotechnicznego KP Policji w Łosicach oraz podinspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łosicach stwierdzono, że jest to pocisk artyleryjski kalibru 75 mm z uszkodzonym w wyniku korozji zapalnikiem, który stanowi zagrożenie. Teren zabezpieczył patrol policji do czasu przyjazdu w dniu 07.07.2021 17 patrolu saperów (ps) z 1 Brygady Pancernej (BPanc.) w Wesołej.

Niebezpieczne „wojenne pamiątki” saperzy po przetransportowaniu specjalistycznym pojazdem wojskowym „Topola – S” neutralizują na terenie poligonu wojskowego Zielonka -Wesoła.

Apelujemy o rozwagę i rozsądek w przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego pocisk, granat oraz przedmiotu niebezpiecznego. W przypadku takiego znaleziska prosimy natychmiast powiadomić Policję.

Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego), które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się

z powietrzem albo wysoką temperaturą. Zaliczyć do nich można:

  • płyn łatwopalny, żrący i trujący,
  • zawartość butli stalowych, gaśnic,
  • resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp.

Po otrzymaniu zgłoszenia na numer alarmowy 112 lub bezpośrednio do Policji 997 policjanci powiadamiają specjalistyczny patrol saperski, a do momentu jego przybycia zabezpieczają znalezisko.

Wróć