77. Rocznica Bitwy pod Jeziorami

2021-07-05 14:17

4 lipca 2021 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 77. Rocznicę Bitwy pod Jeziorami, które rozpoczęły się od złożenia kwiatów przy pomniku pomordowanych mieszkańców Chotycz. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem w Jeziorach upamiętniającym walkę stoczoną przez partyzantów z 34. Pułku Piechoty AK z Niemcami pod dowództwem Majora „Zenona”. W imieniu samorządu powiatowego kwiaty złożyli: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego Urszula Sadowska, Starosta Powiatu Łosickiego Janusz Kobyliński i Wicestarosta Powiatu Łosickiego Michał Michaluk.

Mszę polową w intencji poległych podczas II wojny światowej sprawował  ks. Paweł Padysz,  wikariusz parafii św. Zygmunta Króla w Łosicach. W hołdzie poległym kwiaty złożyli: przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Łosickiego, Miasta i Gminy Łosice, Gminy Huszlew, 18 Dywizji Zmechanizowanej im. generała broni Tadeusza Buka, 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach, 53. Batalionu Piechoty Lekkiej 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, Nadleśnictwa Sarnaki, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, Podlasko - Kozieradzkiego Bractwa Kurkowego, Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji oraz p. Maciej Falkiewicz. Wartę honorową wystawił 53. batalion lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Siedlcach.

Pan Roman Kasprowicz podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łosicach wraz z kolegami krótkofalowcami z okolicznych powiatów przygotował wystawę radiostacji konspiracyjnych i agenturalnych.

Podczas uroczystości został zaprezentowany przez Pana Waldemara Kosieradzkiego, założyciela Muzeum Historii i Tradycji życiorys ks. Jana Karnickiego, kapelana oddziału mjr. Zenona.

Wróć