22 sierpnia Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

2021-06-21 08:24

 W 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Rezolucja stanowi reakcję na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. Prześladowania dotykają przedstawicieli różnych wyznań, ale aż 80% z nich to chrześcijanie. O intensyfikacji zjawiska świadczą raporty organizacji Open Doors, według których ponad 340 mln chrześcijan jest narażonych na wyjątkowo ciężkie prześladowania. W samej Polsce odnotowano w 2020 roku 280 przypadków szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i religii wśród chrześcijan.

Podobnie jak w poprzednim roku, Laboratorium Wolności Religijnej podjęło się organizacji tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie w Polsce. Chcemy w ten sposób uwrażliwić opinię publiczną na trudną sytuację chrześcijan na świecie, budować poczucie solidarności z prześladowanymi, a także podnosić świadomość w zakresie innych form naruszania wolności sumienia i wyznania. Nasza działalność ma prowadzić do podniesienia poziomu świadomości społecznej w aspekcie istnienia, a wręcz obserwowanego nasilenia naruszeń wolności sumienia i wyznania oraz przestępczości na tle wyznaniowym. Celem tych działań jest zapobieganie aktom braku szacunku, dyskryminacji, wrogości czy nienawiści w stosunku do osób wierzących, a także wspieranie skutecznego reagowania na zaistniałe przypadki.

Głównym elementem obchodów święta będzie iluminacja na czerwono budynków na terenie całego kraju. Podświetlone zostaną liczne urzędy oraz instytucje kultury. Zaproszenie wystosowane przez nas w minionym roku spotkało się z dużym odzewem lokalnych władz z całej Polski, które nie tylko wzięły udział w akcji podświetlenia budynków, lecz również rozpowszechniły informację o obchodach na swoich stronach internetowych i kanałach medialnych. Oświetlono m. in:
● budynek główny Urzędu Miasta Torunia, elewacja Areny Toruń, napis na ścianie CKK Jordanki oraz wnętrze kościoła pw. Świętego Ducha w Toruniu,
● poznański ratusz na Starym Rynku (Muzeum Historii Miasta Poznania),
● Tauron Arena Kraków oraz Kładka o. Laetusa Bernatka w Krakowie
● Filharmonia Szczecińska,
● Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie,
● Pałac Branickich oraz Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku,
● Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej.

Jeśli istnieje taka możliwość, będziemy wdzięczni za dołączenie do akcji poprzez symboliczne podświetlenie administrowanego przez Państwa obiektu wyposażonego w odpowiednią instalację 22 sierpnia o godz. 21. W takim wypadku bylibyśmy zobowiązani, gdyby zechcieli Państwo poinformować nas o tym oraz przesłać zdjęcia, które moglibyśmy dołączyć do relacji z obchodów. Prosimy ponadto o udostępnienie informacji o obchodach na Państwa stronie internetowej.

Z wyrazami szacunku
Prezes Fundacji
ks. dr Tomasz Huzarek

Wróć