II Szkoła Letnia Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej – zapraszamy do udziału!

2021-06-17 09:21

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza studentów historii drugiego stopnia, doktorantów oraz nauczycieli historii i katechetów ze szkół ponadpodstawowych do udziału w drugiej edycji Szkoły Letniej IDMN. Przedsięwzięcie odbędzie się w od 16 do 19 sierpnia br. w Jabłonnie pod Warszawą. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki.

II Szkoła Letnia IDMN

Kościół a „Solidarność” –  to temat drugiej edycji Szkoły Letniej organizowanej przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. W programie przewidziano wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone przez wybitnych znawców tematyki oraz doświadczonych dydaktyków historii. Zaplanowano także spotkania ze świadkami historii oraz wycieczkę dydaktyczną.

II Szkoła Letnia IDMN pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia br. w Jabłonnie pod Warszawą. Organizator pokryje osobom zakwalifikowanym koszty pobytu wraz z wyżywieniem.

Zgłoś swój udział

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu powinny do 30 czerwca przesłać na adres szkola.letnia@idmn.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz krótki tekst motywujący do udziału (do 1000 słów), który będzie związany z tematem przewodnim tegorocznej edycji przedsięwzięcia.

Informacja o wyniku kwalifikacji zostanie przesłana do 10 lipca 2021 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem szkola.letnia@idmn.pl oraz pod numerem telefonu 22 419 22 85.
Szczegóły dotyczące II Szkoły Letniej IDMN oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Instytutu

Zapraszamy do udziału!

Materiały

Szkoła Letnia 2021 formularz zgłoszeniowy
Szkoła​_Letnia​_2021​_formularz​_zgłoszeniowy.docx 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Wróć