KOLONIE LETNIE 2021

2021-06-10 14:17

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" zaprasza dzieci i młodzież z obszaru LGD i całej Polski na 10-dniowy wypoczynek letni w formie kolonii w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dopuszczamy udział dzieci, których rodzice ubezpieczeni są w ZUS.

W koloniach letnich mogą wziąć udział osoby urodzone od 01.01.2005 roku.

O zakwalifikowaniu się na turnus decyduje data wpływu dokumentacji kolonijnej do biura LGB. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby z obszaru SLGD "Tygiel Doliny Bugu". Rekrutacja trwa do 14.06.2021 r.

DOKUMENTY KWAFIFIKACYJNE DLA UCZESTNIKÓW DO POBRANIA

WYPOCZYNEK W TERMINIE 05.07.2021 R. – 14.07.2021 R. (GÓRY)

1. Pismo informacyjne (plik do pobrania)
2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (plik do pobrania)
3. Pisemna zgoda rodziców dla dzieci z KRUS (plik do pobrania)
4. Pisemna zgoda rodziców dla dzieci z ZUS (plik do pobrania)
5. Oświadczenie rodziców (plik do pobrania)
6. Regulamin wypoczynku (plik do pobrania)
7. Regulamin uczestnika wypoczynku (plik do pobrania)
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka -  wypełniają rodzice dzieci z KRUS (plik do pobrania)
9. Upoważnienie do podawania leków (plik do pobrania)

WYPOCZYNEK W TERMNIE 16.07.2021 R. - 25.07.2021 R. (GÓRY)

1. Pismo informacyjne (plik do pobrania)
2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (plik do pobrania)
3. Pisemna zgoda rodziców dla dzieci z KRUS (plik do pobrania)
4. Pisemna zgoda rodziców dla dzieci z ZUS (plik do pobrania)
5. Oświadczenie rodziców (plik do pobrania)
6. Regulamin wypoczynku (plik do pobrania)
7. Regulamin uczestnika wypoczynku (plik do pobrania)
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka -  wypełniają rodzice dzieci z KRUS (plik do pobrania)
9. Upoważnienie do podawania leków (plik do pobrania)

WYPOCZYNEK W TERMNIE 15.08.2021 R. - 24.08.2021 R. (MORZE)

1. Pismo informacyjne (plik do pobrania)
2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (plik do pobrania)
3. Pisemna zgoda rodziców dla dzieci z KRUS (plik do pobrania)
4. Pisemna zgoda rodziców dla dzieci z ZUS (plik do pobrania)
5. Oświadczenie rodziców (plik do pobrania)
6. Regulamin wypoczynku (plik do pobrania)
7. Regulamin uczestnika wypoczynku (plik do pobrania)
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka - wypełniają rodzice dzieci z KRUS (plik do pobrania)
9. Upoważnienie do podawania leków (plik do pobrania)

Wróć