Szkolili się z zakresu obrony cywilnej

2021-06-07 09:47

W ramach edukacji w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej 1 czerwca br. przeprowadzono zajęcia na terenie leśnym „Tatarska Góra” propagujące wiedzę na temat bezpieczeństwa, informowania o zagrożeniach oraz właściwym postępowaniu w czasie wystąpienia zagrożenia wśród uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łosicach.

Uczniowie w praktyczny sposób zapoznawali się z indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami, obsługą radiotelefonu i przewodowych aparatów telefonicznych stosowanych w działaniach ratowniczych, ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i ewakuację poszkodowanych oraz postępowanie w przypadku ujawnienia (znalezienia) niewypału.  

Wróć