Kolejne środki dla Powiatu łosickiego

2021-05-24 10:39

Powiat łosicki otrzymał dotację w wysokości 250 000 zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (w ramach FOGR) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku od km 18+755 do km 19+600, o dł. 0,845 km. Modernizacją zostanie objęty odcinek drogi powiatowej w miejscowości Zabuże.
Całkowity koszt realizacji zadania 565 606,73 zł

Wróć