Podpisanie umów na inwestycje drogowe w powiecie łosickim

2021-05-11 09:38

10 maja w Starostwie Powiatowym w Łosicach podpisano umowę na dofinansowanie w kwocie 2 019 674,26 zł. z budżetu Województwa mazowieckiego modernizacji ciągu drogowego w Gmina Platerów: Czuchów-Platerów i Platerów-Mężenin.

Modernizacja obejmie odcinki na dwóch drogach powiatowych:

- Nr 2004W Czuchów - Platerów na odcinku km 2+316 do km 3+437 o długości 1,121 km (ul. Dubianka), gdzie zostanie położna nowa nawierzchnia, wykonane wjazdy i chodnik oraz odtworzone rowy.

- Nr 2043W od drogi nr 19 - Platerów - Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200 o długości 2,3 km (od skrzyżowania w Kisielewie), na tym odcinku zostanie położona nowa nawierzchnia, odtworzone rowy oraz utwardzone pobocze.

Całkowita wartość zadania: 3 366 123 zł.

Umowę podpisali: Marszałek Województwa Adam Struzik, Członkowie Zarządu Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz Starosta łosicki Janusz Kobyliński, Wicestarosta łosicki Michał Michaluk.

 

Wróć