Niewybuch pocisku artyleryjskiego

2021-04-28 07:40

27.04.2021 r. podczas prac polowych w sadzie w m. Chotycze Kolonia został wyorany przedmiot przypominający pocisk artyleryjski.

O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono  Dyżurnego KP Policji w Łosicach.

Po przybyciu na miejsce patrolu Policji z KP Policji w Łosicach oraz podinspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łosicach stwierdzono, że jest to niewybuch pocisku artyleryjskiego 75 mm uzbrojony w zapalniku z czasów II wojny światowej, którego zdjęcie przedstawiamy w załączeniu.

Miejsce oznakowano i ustalono, że patrol prewencji z  KP Policji w Łosicach zabezpieczy przed dostępem osób postronnych do czasu przyjazdu 17 Patrolu Saperskiego z 1 Brygady Pancernej w Warszawa – Wesoła.

Po przyjęciu zgłoszenia przez Dowódcę 17 Patrolu saperskiego ustalono, że odbioru pocisku Patrol saperski dokona w dniu dzisiejszym.

Pojęty pocisk zostanie zniszczony na poligonie wojskowym Zielonka - Rembertów w dniu 28.04.2021 r.

W 2020 r. na terenie powiatu łosickiego odnotowano 12 przypadki odnalezienia niewypałów lub niewybuchów, które przejął 17 patrol saperów i dokonał zniszczenia. 

Info. R.Kasprowicz

Wróć