Zgłoś swój zabytek!

2021-04-20 09:37

Rusza I edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Można aplikować do końca sierpnia.

Budowanie świadomości na temat architektonicznego bogactwa, w które tak bogaty jest nasz region, staje się coraz ważniejsze w obliczu szybko zmieniającego się otoczenia. Prace badawcze, konserwatorskie i wszelkie inne działania niezbędne przy obiektach zabytkowych są jednymi z najistotniejszych elementów opieki nad zabytkami, która zgodnie z prawem spoczywa na ich właścicielach.

Samorząd Województwa Mazowieckiego – w celu upowszechniania dobrych praktyk związanych z utrzymaniem zabytków – zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2018 r.

Zgłoszenia

Na zgłoszenia czekamy od 15 maja do 31 sierpnia br.
W razie wątpliwości pytania prosimy kierować na adres mailowy dziedzictwo@mazovia.pl lub pod numer telefonu (22) 59 79 161.

W konkursie przyznaje się nagrody pieniężne:

1) I nagroda – 15 tys. zł;
2) II nagroda – 12 tys. zł;
3) III nagroda – 10 tys. zł;
4) ewentualne wyróżnienia – po 5 tys. zł.

Konkurs został objęty patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków orraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Wróć