Etap powiatowy konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

2021-04-08 14:04

Rozstrzygnięto etap powiatowy XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadaniem konkursowym dziecka było wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Laureatami konkursu w I grupie zostali:

I miejsce Hanna Chwedoruk ze Szkoły Podstawowej w Starej Kornicy
II miejsce Laura Sałata ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łosicach
III miejsce Hubert Mironiuk z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostowie

Laureatami konkursu w II grupie zostali:

I miejsce Sara Tymicka ze Szkoły Podstawowej w Platerowie
II miejsce Michał Szysz ze Szkoły Podstawowej w Platerowie
III miejsce Kacper Kwasiński z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostowie

Laureatom gratulujemy !!!

Wróć