Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XXI edycja

2021-03-31 14:56

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

UWAGA!
Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora CDR w Brwinowie ws Regulaminu konkursu Sposób na Sukces

2. Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora CDR w Brwinowie ws ogłoszenia XXI edycji konkursu Sposób na Sukces

3. Załączniki (szt. 3) do Regulaminu konkursu Sposób na Sukces 

Info. CDR w Brwinowie 

Wróć