Otwarty konkurs ofert

2021-03-26 14:57

Zarząd Powiatu Łosickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wraz z  udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Wróć