Konkus na dofinansowanie projektów, działanie 8.2.1

2009-08-04 20:13

-
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki’’, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”,
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw-projekty konkursowe’’.

Wróć