Zgłoś swój pomysł w ramach projektu „Aktywni młodzi obywatele na rzecz zrównoważonego rozwoju”

2021-03-18 09:22

Zachęcamy do zgłaszania pomysłów w ramach inicjatywy pn. „Aktywni młodzi obywatele na rzecz zrównoważonego rozwoju” opracowanej przez dwa międzyrządowe fora współpracy regionalnej – Inicjatywę Środkowoeuropejską oraz Inicjatywę Adriatycko-Jońską. Propozycje można składać do końca marca br.

Cele projektu

Projekt „Aktywni młodzi obywatele na rzecz zrównoważonego rozwoju” ma na celu podniesienie świadomości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w 19 krajach na temat Agendy ONZ 2030 oraz zachęcenie ich do zastanowienia się nad wkładem, jaki mogą wnieść w jej wdrażanie na szczeblu lokalnym. Organizatorom przedsięwzięcia zależy na zaangażowaniu młodzieży poprzez udział w specjalnym konkursie w ramach którego najlepsze propozycje otrzymają nagrodę w wysokości 20 tys. euro. 

Kto może wziąć udział w projekcie?

W konkursie „Aktywni młodzi obywatele na rzecz zrównoważonego rozwoju” nagrodzone zostaną trzy szkoły ponadpodstawowe, które zgłosiły najlepsze pomysły wdrażające cele zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym, w miarę możliwości z udziałem innych instytucji i zainteresowanych stron np. innych szkół, gmin, organizacji społeczeństwa obywatelskiego czy organizacji pozarządowych. Propozycje powinny dotyczyć działań mieszczących się w co najmniej jednym z trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym lub środowiskowym. 

Zgłoszenia i nagrody

Nagrody w wysokości 20 tys. euro każda zostaną przyznane trzem szkołom, które zgłoszą najlepsze pomysły. Kwota ta może zostać wykorzystana na realizację pomysłu lub na inne cele instytucjonalne szkoły.

Dokumentacja dotycząca konkursu oraz formularz zgłoszeniowy on-line są dostępne na stronie internetowej.

Pytania dotyczące składania wniosków (w języku angielskim) w ramach inicjatywy można kierować na adres: applications@cei.int.

Termin zgłaszania propozycji konkursowych upływa 31 marca 2021 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Wróć