Dofinansowanie w kwocie 2 019 674 zł na modernizację ciągu drogowego w Gminie Platerów

2021-03-17 16:10

Powiat łosicki otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 019 674 zł. z budżetu Województwa mazowieckiego na modernizację ciągu drogowego w Gminie Platerów.

Modernizacja obejmie odcinki na dwóch drogach powiatowych:

- Nr 2004W Czuchów - Platerów na odcinku km 2+316 do km 3+437 o długości 1,121 km (ul. Dubianka), gdzie zostanie położna nowa nawierzchnia, wykonane wjazdy i chodnik oraz odtworzone rowy.

- Nr 2043W od drogi nr 19 - Platerów - Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200 o długości 2,3 km (od skrzyżowania w Kisielewie), na tym odcinku zostanie położona nowa nawierzchnia, odtworzone rowy oraz utwardzone pobocze.

Całkowita wartość zadania: 3 366 123 zł.

Wróć