Drogocenna krew

2021-02-23 15:15

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w porozumieniu z Narodowym Centrum Krwi prowadzi ogólnopolską zbiórkę krwi pod nazwa „Drogocenna Krew”.

Akcja polega na oddawaniu krwi lub jej składników. Można to zrobić we wszystkich Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w oddziałach terenowych oraz w mobilnych punktach poboru krwi. 

WAŻNE - hasło zbiórki DROGOCENNA KREW należy podawać w momencie rejestracji w RCKiK, OT lub punkcie mobilnym (krwiobusie). Zbiórka pod hasłem "Drogocenna krew" figuruje w rejestrze NCK pod numerem 693. Niektóre RCKiK o to pytają, więc warto zapamiętać ten numer.

Do udziału w akcji zachęca się również przedstawicieli administracji publicznej,  pracowników zarządów dróg wojewódzkich i powiatowych, a także pracowników branży drogowej.

Warto być dawcą - nowe uprawnienia dla krwiodawców

Jednocześnie informujemy, że w życie weszła nowelizacja ustawy o publicznej służbie krwi, które przyznaje honorowym dawcom krwi dodatkowe uprawnienia w związku z pandemią COVID-19:

  • dwa dni zwolnienia od pracy (w dniu, w którym oddano krew lub jej składniki i w dniu następnym),
  • ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego.

Info. GDDKiA

Wróć