Zaproszenie do złożenia oferty

2021-03-01 14:17

Starosta Powiatu Łosickiego zaprasza do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi związanej z usuwaniem pojazdów z dróg Powiatu Łosickiego na koszt właściciela oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdówusuniętych z dróg Powiatu Łosickiego.

Wróć