Ogłoszenie

2021-02-26 14:50

Zarządu Powiatu Łosickiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Treść ogłoszenia na stronie BIP Starostwa: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/242268

Wróć