Przed nami 100. rocznica zwycięskiego III Powstania Śląskiego.

2021-02-08 12:15

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych pn. "Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich”.

Celem konkursu jest upamiętnienie walk o powrót Śląska do Polski w latach 1918 – 1921, upowszechnianie historii o bohaterskich czynach Powstańców Śląskich, wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej i świadomości historycznej Polaków.

Na realizację zadań Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało kwotę do 1 500 000 zł.

Organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotacje na realizacje programów patriotyczno-edukacyjnych np. „żywych lekcji historii”, wystaw, a także na opiekę nad grobami Powstańców Śląskich i odnajdywanie „zapomnianych” grobów bohaterów walk o powrót do Polski. Dofinansowane mogą zostać m.in. pikniki, rekonstrukcje historyczne, konferencje, także te organizowane online.

Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 1 marca 2021 r. i spełnienie wszystkich wymogów Otwartego Konkursu Ofert. Zadania będą realizowane od 12 kwietnia do 30 sierpnia 2021 r.

Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publiczne >>>  ZOBACZ

Info. Ministerstwo Obrony Narodowej 

Wróć