Rozmawiali o współpracy cywilno – wojskowej

2021-02-04 11:49

W dniu 2 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Łosickiego Pana Janusza Kobylińskiego oraz Wójta Gminy Platerów Jerzego Garuckiego z przedstawicielami Sekcji współpracy cywilno – wojskowej (CIMIC – Civil - Military, Co-operation) 3 batalionu zmechanizowanego w Zamościu 19 Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga w Lublinie reprezentowanej przez Pana mjr Radosława Krawca w zakresie współdziałania Sił Zbrojnych z powiatem w realizacji zadań obronnych oraz pozamilitarnego wsparcia wojsk własnych i sojuszniczych w ramach HNS (Host Nation Support) przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu łosickiego. Określono zakres współpracy oraz zasady wymiany informacji w sytuacjach kryzysowych.

Info. Podinspektor ds. obronnych, OC i ZK
        Roman Kasprowicz 

Wróć