Inwestycje SP ZOZ w Łosicach w 2020 roku

2021-02-03 11:04

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach ciągle pozyskuje środki na nowe inwestycje.

W ramach realizacji projektu „Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 SP ZOZ w Łosicach doposażył instalację tlenową na oddziale wewnętrznym i chirurgicznym. Teraz pacjenci mogą w pełni korzystać z ciekłego medycznego tlenu. To w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy warunków leczenia pacjentów, wymagających często tlenoterapii. Instalacja paneli nadłóżkowych pozwoliła szpitalowi na rezygnację z dostaw tlenu medycznego w butlach.

Dzięki uzyskanym środkom finansowym z Unii Europejskiej udało się kupić nowy skaner radiologiczny obsługujący pracownie rentgenowską i mammograficzną. Najwyższa klasa skanera oraz płyt obrazujących pozwoli teraz przy wykorzystaniu wysoce zaawansowanego oprogramowania stacji akwizycyjnej uzyskać obraz o bardzo dobrej jakości przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki promieniowania.  

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zwiększyło dodatkową pulę środków o 16 % w ramach wniosku transgranicznego „Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w celu przeciwdziałania COVID – 19. Szpital otrzymał dodatkowe środki w wysokości 130 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na zwalczanie epidemii COVID – 19. Zakupiono 4 łóżka specjalistyczne (OIOM-owe) o bardzo wysokich parametrach technicznych, a także 19 łóżek specjalistycznych w celu zwiększenia bazy łóżkowej. Zakupiono także zamgławiacz do dezynfekcji pomieszczeń wraz z zapasem środków dezynfekujących, który jest niezbędny do dezynfekcji sal chorych, gabinetów diagnostycznych, pomieszczeń Izby Przyjęć zakaźnej, ciągu komunikacyjnego, karetek po kontakcie z pacjentami z podejrzeniem COVID-19. Urządzenie jest wykorzystywane nie tylko w walce z wirusem COVID-19, ale także do dezynfekcji całego szpitala.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” przekazał szpitalowi:

- mobilny cyfrowy aparat RTG, który znacząco skróci czas trwania diagnostyki,
- 4 szt. pulsometrów, które przy regularnych pomiary umożliwiają szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i odpowiednią reakcję – to z kolei pozwala na uniknięcie powikłań wynikających z niedotlenienia,
- środki do dezynfekcji, środki ochrony osobistej tj. kombinezony, fartuchy chirurgiczne, maski, maseczki różnego rodzaju, przyłbice, rękawiczki.

W ramach projektu pt.  „Zwiększenie dostępu do usług medycznych z zakresu kardiologii oraz układu kostno-stawowo-mięśniowego w samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łosicach, powiat Łosicki, województwo mazowieckie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 szpital zakupił holter oraz wysokospecjalistyczny tomograf komputerowy, który posłuży przede wszystkim diagnostyce i leczeniu nowotworów oraz innych schorzeń. Dodatkowo zostały wykonane prace remontowe w pracowni tomografii komputerowej, w tym malowanie ścian, modernizacja klimatyzacji i układu wymiany powietrza, wymiana wykładziny podłogowej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach otrzymał z Ministerstwa Zdrowia w formie darowizny dwa respiratory, jeden kardiomonitor i jeden pulsometr.

Szpital otrzymał wsparcie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zmodernizowanie i doposażenie pozostałej części instalacji tlenowej. W chwili obecnej wszystkie łóżka są zabezpieczone w możliwość korzystania z tlenu medycznego pochodzącego z wewnątrzszpitalnej instalacji tlenowej.

Urząd Wojewódzki przekazał również szpitalowi dwa respiratory, środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji.

Placówka otrzymała w formie darowizny od Fundacji Siepomaga samochód sanitarny: ambulans typu C. Jest to samochód marki MAN TGE wyposażony  mi.in. w nosze reanimacyjne, urządzenie do dezynfekcji oraz centralną instalację tlenową. Ambulans służy mieszkańcom powiatu i pacjentom szpitala w stanie zagrożenia życia.

Z własnych środków szpital zakupił kontener medyczny, zamgławiacz do pomieszczeń, defibrylator na oddział wewnętrzny, kocioł do kotłowni, rotor do terapii kończyn dolnych na oddział rehabilitacji oraz wózek podnośnikowo-hydrauliczny do wyposażenia chłodni przechowującej zwłoki.

Kontener medyczny, który został zakupiony z pełnym wyposażeniem medialnym,  służy obecnie do pobierania analiz COVID-19 i jest zainstalowany przy budynku szpitalnym umożliwiającym ciągłość połączenia medycznego ze szpitalem.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego szpital jest lepiej przygotowany do walki z COVID-19 w tym szczególnie trudnym czasie pandemii.

Fot. i info. SP ZOZ w Łosicach

Wróć