Innowacyjny Samorząd

2021-01-28 12:36

Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym wyłaniamy i nagradzamy najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez gminy i powiaty opisy zrealizowanych projektów, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań.

Innowacje mogą mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, społecznych, publicznych (komunalnych), dotyczących instrumentów i usług wsparcia itp.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są bezpłatnie poprzez formularz zgłoszeń. Termin ich nadsyłania mija 26 lutego 2021 r. o godzinie 15.00.

Konkurs przebiegać będzie w pięciu kategoriach:
1. gminy wiejskie
2. gminy miejsko-wiejskie
3. gminy miejskie
4. miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców)
5. powiaty

W każdej z kategorii zostanie przyznana nagroda główna i dwa wyróżnienia.

Zwycięzców konkursu Innowacyjny Samorząd ogłosimy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. w Sali pod Kopułą w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących wówczas zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

Więcej informacji tutaj

Info. Innowacyjny Samorząd

Wróć