Fundusze Europejskie dla Mazowsza w 2021 roku – Planowane konkursy

2021-01-25 13:09

Unia Europejska wspiera Mazowsze już od prawie 17 lat! To nie tylko fundusze europejskie, ale przede wszystkim realne efekty projektów, z których korzystają mieszkańcy. Środki z programów europejskich na lata 2014-2020 są niemal na wyczerpaniu, wciąż jednak planowane są kolejne konkursy. Wsparcie jakich działań możliwe będzie jeszcze w 2021 roku na Mazowszu? Harmonogram obejmuje konkursy o bezzwrotne dotacje na edukację zdalną oraz edukację przedszkolną. Wciąż trwają jednak nabory wniosków o dofinansowanie tworzenia żłobków dla dzieci oraz tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Do dyspozycji są również pożyczki na termomodernizację budynków, rewitalizację, pożyczki płynnościowe na utrzymanie działalności przedsiębiorstw mierzących się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz fundusze na innowacje.

Co kryje się pod 4,7 tys. projektów, których wsparcie z Unii Europejskiej przekroczyło już 7,2 mld zł? Lepiej wyposażone szpitale, e-usługi dla mieszkańców, odnowione zabytki, szersza oferta kultury, drogi, autobusy niskoemisyjne, ścieżki rowerowe, zmodernizowane energetycznie budynki, nowe piece i odnawialne źródła energii w domach wielu mieszkańców, systemom alarmowania o zagrożeniach, innowacyjne rozwiązania biznesowe – to tylko niektóre efekty funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Należą do nich także bezpłatne szkolenia dla dorosłych, programy edukacyjne rozwijające kompetencje uczniów, żłobki dla najmłodszych mieszkańców, programy aktywizujące osoby bezrobotne, czy wsparcie  osób niesamodzielnych, starszych i osób z niepełnosprawnościami. Efekty UE to także specjalistyczny medyczny oraz środki ochrony dla lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek walczących o zdrowie i życie mieszkańców w obliczu pandemii COVID 19. To również sprzęt dla szkół ułatwiający prowadzenie edukacji zdalnej. To w końcu dotacje i pożyczki płynnościowe dla firm oraz dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne.

Harmonogram konkursów na 2021 rok

Z uwagi na kończące się już środki finansowe z programu regionalnego na lata 2014-2020, harmonogram na ten rok obejmuje już tylko dwa konkursy:

  • W marcu rozpocznie się nabór wniosków z zakresu edukacji zdalnej. Środki inwestowane będą w zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia lekcji na odległość w związku z cały czas niepewną sytuacją epidemiczną. Konkurs będzie skierowany do organów prowadzących szkoły na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli Warszawy i 39 sąsiednich gmin. Pula dostępnych środków na ten cel wyniesie 6,8 mln zł.
  • W czerwcu rozpocznie się nabór wniosków z zakresu edukacji przedszkolnej. Dzięki temu możliwe będzie tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków, ale też dostosowywanie już istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Pula środków wyniesie 5,6 mln zł.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów na 2021 rok.

Jakie są jeszcze możliwości?

Cały czas można starać się o dotacje w ramach wcześniej ogłoszonych konkursów:

Dostępne są również pożyczki z różnych obszarów:

Zapraszamy do lektury artykułu „Fundusze Europejskie w styczniu w Twoim zasięgu”, gdzie opisane są wszystkie aktualnie dostępne możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

O Funduszach Europejskich dla Mazowsza

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za  ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie?

  • Zapraszamy do kontaktu z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na sytuację epidemiczną zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz elektronicznych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne.
  • Zachęcamy do monitorowania na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie funduszedlamazowsza.eu oraz na naszych profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedInYouTube oraz Instagram.
  • Zapraszamy do zapisania się do newslettera funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

Info. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Wróć