Zadanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z prognozą oceny oddziaływania na środowisko

2020-12-18 14:13

Powiat Łosicki zaprasza do składania ofert cenowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z prognozą oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana) dla 18 obrębów w gminie Stara Kornica o pow. 963,0901 ha; 8 obrębów o pow. 1059,0892 ha w gminie Sarnaki, ogółem 2022,1793 ha.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie BIP Starostwa: http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/241749

Wróć