IX Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim

2020-12-14 07:49

Zachęcamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w IX Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu eseju związanego z tematem przewodnim przedsięwzięcia „Odpowiedzialność za naród”. Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie dorobku intelektualnego Romana Dmowskiego. Prace można przesyłać do 7 stycznia 2021 r. Przedsięwzięcie jest objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Zadanie konkursowe 

Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu oryginalnej i twórczej pracy pisemnej związanej z tematem konkursu „Odpowiedzialność za naród”. Esej powinien być interpretacją słów zaczerpniętych z dzieła Romana Dmowskiego Myśli nowoczesnego Polaka: „Obowiązki względem ojczyzny, to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych co po nas przyjdą”.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 7 stycznia 2021 r. Objętość prac konkursowych nie powinna przekraczać 10 stron (maks. 1800 znaków na stronie). Podpisane prace wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem rodzica lub opiekuna należy przesyłać pocztą na adres Fundacja Obowiązek Polski, ul. Jurowiecka 56, 15-101 Białystok lub elektronicznie w formacie pdf na adres mailowy biuro@obowiazekpolski.pl.  

Założenia konkursu

Celem konkursu jest promowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz popularyzowanie dorobku intelektualnego Romana Dmowskiego i jego wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Organizatorzy chcą także zainspirować młodych ludzi do samodzielnego poszukiwania wiedzy i pogłębiania świadomości historycznej. 

Założenia konkursu wpisują się w działania wychowawcze szkół i placówek.

Dodatkowe informacje 

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody, m.in. laptopy, smartfony, tablety, książki. Wyróżnienia otrzymają także najbardziej zaangażowane szkoły oraz nauczyciele z tych szkół. Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystą galę. 

Organizatorem IX Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim jest Fundacja Obowiązek Polski we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/events/357539205554807?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%7D.

Serdecznie zapraszamy! 

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji 
     

Materiały

IX Konkurs Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim – regulamin

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Wróć