Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W

2020-11-30 15:16

Zakończono realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki – granica województwa – (Łuby) – granica województwa (Krawce) - Mostów – Krzywośnity – Huszlew na odcinku Krzywośnity – Liwki Szlacheckie” o łącznej długości 1,500 km. 

W ramach przebudowy zostały zrealizowane następujące prace: wycinka drzew z karczowaniem pni, nasypy, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni ścieralnej, budowa peronu i zatoki autobusowej, zjazdy, pobocza gruntowe z mieszanki kruszywa , oczyszczenie rowów i przepustów, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (znaki pionowe i poziome, barieroporęcze).

Wartość zrealizowanej inwestycji: 1 695 253,97 zł 

Wróć