7. edycja bezpłatnego proekologicznego projektu „Postaw na Słońce"

2020-11-18 09:16

Serdecznie zapraszamy do udziału w 7. edycji bezpłatnego proekologicznego projektu „Postaw na Słońce" prowadzonego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. 

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o korzyściach środowiskowych i ekonomicznych płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Na projekt składają się dwa ogólnopolskie konkursy – BADAWCZY i FILMOWY. Oba skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych wszystkich typów.

Konkurs BADAWCZY 
Szkołę może reprezentować jeden maks. 11-osobowy zespół (10 uczniów i opiekun). Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym, uczniowie zdobywają wiedzę o produkcji energii, efektywności energetycznej i OZE. W etapie drugim przygotowują projekty mikroinstalacji fotowoltaicznych dla domów jednorodzinnych i budynków szkolnych, a następnie  przekazują swoją wiedzę pozostałym uczniom w szkole i mieszkańcom swojej miejscowości organizując akcje promocyjne, wideokonferencje, zamieszczając efekty swojej pracy na portalach internetowych. Zespoły oceniane są w dwóch oddzielnych kategoriach – szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 grudnia 2020 roku.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.postawnaslonce.pl

Konkurs FILMOWY
W konkursie filmowym szkołę może reprezentować dowolna liczba zespołów. W skład zespołu może wchodzić maksymalnie 5 uczniów oraz opiekun. Zadaniem uczniów jest stworzenie filmu w dowolnej technice, opowiadającego o odnawialnych źródłach energii. Młodzież biorąca udział w konkursie zaczyna od stworzenia grupy filmowej. Następnie krok po kroku przechodzi kolejne etapy tworzenia filmu – od pomysłu na scenariusz do gotowego dzieła. W konkursie filmowym wszystkie zespoły oceniane są w jednej kategorii.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 grudnia 2020 roku.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie: www.filmeko.pl

Info. Fundacja Baanku Ochrony Środowiska 

 

Wróć