Otwarty Konkurs Ofert

2020-11-04 14:58

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łosickiego w 2021 r. oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert.

Wróć