„Maluch+” 2021 – Trwa nabór w ramach modułów 2,3 i 4

2020-10-29 10:25

Do 6 listopada br. trwa nabór w ramach programu „Maluch+” edycja 2021. Dotyczy to modułów zakładających tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi przez podmioty prywatne oraz dofinansowanie do funkcjonowania miejsc już istniejących. – Gorąco zachęcam do dołączenia do programu. Zależy nam, by takich miejsc było w Polsce jak najwięcej – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W całej Polsce działa dzisiaj ponad 6,6 tys. żłobków i klubów dziecięcych oferujących ok. 191 tys. miejsc opieki. To o ok. 100 tys. miejsc więcej niż w roku 2015. Opieką żłobkową objęty jest już co czwarty maluch. W ramach tegorocznej edycji programu „Maluch+” powstać ma 20,5 tys. nowych miejsc opieki, a blisko 90 tys. już istniejących otrzyma dofinansowanie do dalszego funkcjonowania.

16 października br. zakończył się nabór do 1 modułu programu „Maluch+” edycja 2021. Moduły 1a i 1b adresowane są do jednostek samorządu terytorialnego. To dofinansowanie do utworzenia w 2021 r. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania.

– Wciąż trwa jednak nabór do pozostałych trzech modułów programu zakładających tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi przez podmioty prywatne oraz dofinansowanie do funkcjonowania miejsc już istniejących. To niezwykle ważne, by tych miejsc przybywało, by rodzice mogli bez obaw wrócić do pracy i lepiej łączyć życie rodzinne z zawodowym. Termin mija 6 listopada, dlatego nie ma na co czekać – zachęca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Moduły – do kogo skierowane? O co można się starać?

  • Moduł 2 – adresowany do jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki
  • Moduł 3 – zakłada dofinansowanie do tworzenia w 2021 roku miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz ich funkcjonowania
  • Moduł 4 – dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki).

W 2021 r. podobnie jak w edycji tegorocznej budżet programu „Maluch +” wyniesie 450 mln zł.

Jak złoży wniosek?

Oferty do programu można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Źródło: Ministersto Rodziny i Polityki Społecznej 

 

Wróć