Obwieszczenie

2020-10-23 08:46

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości.

Wróć