Nabór na stypendia zawodowe!

2020-10-21 09:03

16 października 2020 r. o godz. 10:00 ruszył naboru wniosków do projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2020/2021.

To już VI edycja projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020. W tym roku stypendystami marszałka ma szansę zostać 519 mazowieckich uczniów. Każdy z nich otrzyma w roku szkolnym 2020/2021 stypendium w wysokości około 5 tys. zł.

Nabór będzie składał się z dwóch etapów:

  1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej, która rozpocznie się od godz. 10:00 16 października br. i potrwa do godz.10:00 27 października br.
  2. Przesłanie wniosku wraz z załącznikami do urzędu marszałkowskiego w Warszawie do 5 listopada br., o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

O stypendium w ramach projektu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokalizowanej na obszarze Województwa Mazowieckiego;
  • w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali promocję do następnej klasy lub ukończyli szkołę podstawową;
  • nie ukończą 24 roku życia do 30 czerwca 2021 r.,
  • mają średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych lub modułów zawodowych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż 5,00, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2019/2020, a uczniowie klas I, średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia szkoły w roku szkolnym 2019/2020, na poziomie nie niższym niż 5,00, przy czym do średniej należy wskazywać przedmioty ogólne, z których uczeń otrzymał ocenę nie niższą niż 5;
  • mają średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i modułów na poziomie nie niższym niż 4,50, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2019/2020, a uczniowie klas I średnią ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,25, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia szkoły w roku szkolnym 2019/2020:

Aby ubiegać się o stypendium należy:

  • założyć konto na stronie internetowej projektu;
  • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium;
  • złożyć wniosek wraz z załącznikami w ciągu 7 dni roboczych od dnia zamknięcia rejestracji, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego
ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad, procedur i realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej: www.stypendiazawodowe.oeiizk.waw.pl .

Wróć