Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

2020-10-19 14:44

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach z dnia 19.10.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu łosickiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 19.10.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/(ostatnia doba): 1072/(98)

  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba): 106/(6)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0

  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym/(ostatnia doba): 0/(0)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia lub zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 18/(2)

  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim(ostatnia doba): 144/(7)
  • liczba zgonów powiązanych z COVID-19/(ostatnia doba): 3/(0)
  • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba): 17/(2)

Kolejne przypadki zachorowań na Covid-19, to 2 mężczyzn w młodym wieku, 2 mężczyzn w starszym wieku, 1 mężczyzna w średnim wieku oraz 1 kobieta w młodym wieku, 1 kobieta w starszym wieku.

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdrowie

Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

Źródło: http://losice.psse.waw.pl/

Wróć