Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

2020-10-14 08:08

13 października 2020 r. Starosta Powiatu Łosickiego Barbara Michoń przekazała nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się:

 1. Przemysław Chomiuk - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach
 2. Wiktor Boruta - Zespół Szkół Nr 1 w Łosicach
 3. Radosław Kalicki - Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach
 4. Ryszard Wedziuk - Zespół Szkół Nr 2 w Łosicach
 5. Daniel Lipiński - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach
 6. Mariusz Stambulski - Zespół Szkół Nr 3 w Łosicach
 7. Iwona Wysokińska - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach
 8. Jolanta Stefaniuk - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach
 9. Urszula Wasiluk - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach
 10. Mirosław Korzycki - Zespół Placówek Oświatowo-Wych. W Łosicach
 11. Anna Trojanowska - Poradnia Psychologiczno-Pedag. w Łosicach

Wróć