Umowa na przebudowę drogi powiatowej podpisana

2020-10-09 15:22

Starosta Powiatu Łosickiego Barbara Michoń, Wicestarosta Powiatu Łosickiego Stefan Iwanowski oraz Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski podpisali umowę na realizację w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na łączną kwotę dofinasowania 1 192 977,77 zł zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - granica województwa - (Łuby) - granica województwa (Krawce) - Mostów - Krzywośnity - Huszlew na odcinku Krzywośnity - Liwki Szlacheckie”. Uroczystość odbyła się 7 października 2020 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W uroczystości wziął udział również Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

Fundusz Dróg Samorządowych wspiera realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest m.in. przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Wróć