„Razem dla rozwoju”

2020-10-08 13:46

Powiat Łosicki oraz piętnaście innych samorządów z terenu powiatu łosickiego, sokołowskiego i siedleckiego zawiązali partnerstwo w celu przystąpienia do projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

16 samorządów podpisało porozumienie, w którym zadeklarowali współpracę w celu realizacji wspólnych działań zmierzających do równomiernego rozwoju gospodarczego terenów objętych partnerstwem. 

Celem projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów, w tym w szczególności zwiększenie ich skuteczności w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków oraz poprawa ich kompetencji związanych z realizowaniem kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie z innymi samorządami poprzez specjalistyczne wsparcie doradcze.

Fot. facebook.com/umiglosice

Wróć