Program towarzyszenia - edycja jesienna

2020-10-08 07:58

Program Towarzyszenia to nowa inicjatywa Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, działającego w strukturach Mazowieckiego Instytutu Kultury, dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Ekspertki MOK-u wesprą dwie wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez siebie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby. Nabór potrwa do 14 października.

Odbiorcy nie chcą wrócić po lockdownie? Dyrektor chce wydarzenia, które przyciągnie młodzież? Co zrobić, by mieszkańcy byli bliżej instytucji? W jaki sposób napisać dobry wniosek o dofinansowanie i nie stracić przy tym zdrowia? Instytucje kultury stają przed wieloma wyzwaniami, zwłaszcza teraz, w czasie pandemii. Mazowiecki Instytut Kultury i działające w jego strukturach Mazowieckie Obserwatorium Kultury chce wyjść im naprzeciw i towarzyszyć w rozwiązywaniu ich bieżących problemów.

Temu właśnie służy nowa inicjatywa Mazowieckiego Obserwatorium Kultury – Program Towarzyszenia. Właśnie rusza kolejna edycja projektu. Ekspertki MOK-u wesprą dwie wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez siebie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby. Każdej z instytucji przysługuje do 15 godzin spotkań z ekspertką, zrealizowanych w terminie od października do grudnia 2020 r.

Nabór do programu potrwa do 14 października.

Dla kogo jest program?

Dla instytucji kultury z gmin do 20 tys. mieszkańców lub organizacji pozarządowych pełniących rolę instytucji kultury w gminach, w których nie ma domu kultury, gotowych i otwartych na zespołową pracę. Preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+ lub programów szkoleniowych MIK.

Jak się zgłosić?

Wystarczy omówić w swoim zespole zakres tematyczny, który będzie przedmiotem pracy z ekspertkami. Następnie sprawdzić, czy mieści się on w oferowanych przez MOK obszarach wsparcia, a na końcu – wypełnić elektroniczny formularz dostępny na dole strony www.mazowieckieobserwatorium.pl.

Harmonogram programu

 1. Spotkanie zapoznawcze i rozpoznawcze z zespołem instytucji.
 2. Wspólne opracowanie programu towarzyszenia.
 3. Spotkania, konsultacje, warsztaty.
 4. Podsumowanie, rekomendacja dla instytucji.

Oferowane obszary wsparcia

 • zaplanowanie działania od pomysłu po ewaluację i wsparcie przy jego realizacji
 • badanie potrzeb odbiorców / lokalnej społeczności
 • gdzie szukać dobrych praktyk i jak dostosowywać je do własnej działalności
 • ewaluacja projektów i działalności
 • rozliczanie projektów
 • diagnoza lokalna metodami partycypacyjnymi – jak ją zaplanować i jak zrealizować
 • otwieranie instytucji kultury na nowe grupy odbiorców (m.in. diagnoza potrzeb; planowanie działań)
 • wspólne wypracowanie misji i wizji instytucji kultury
 • analiza komunikacji i poprawa jej realizacji
 • historia mówiona / archiwum społeczne w naszej instytucji
 • upamiętnijmy naszą historię – zaplanowanie jednodniowego muzeum
 • zabytki, przeszłość, dziedzictwo - jak wykorzystywać lokalne dziedzictwo (materialne i niematerialne) w naszej codziennej działalności?
 • nowa strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na działania
 • mała szkoła pisania lepszych wniosków (cykl szkoleniowo-doradczy dla całego zespołu)
 • współpraca z lokalnym biznesem i budowanie partnerstw międzysektorowych na rzecz lokalnej społeczności
 • działania społeczne w procesie rewitalizacji
 • instytucja bez barier - dostosowanie instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub ze specyficznymi potrzebami
 • ekologicznie i praktycznie - jak działać, żeby być instytucją less waste - poziom intro
 
Info. Mazowiecki Instytut Kultury

Wróć