Żniwa - bądź bezpieczny!

2017-08-02 08:44

      Prace w polu trwają wiele miesięcy. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów – koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko często w pośpiechu, by uciec przed deszczową pogodą.

      Jak co roku chcemy przypomnieć wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie nie zapominali o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Zwracamy więc uwagę na przestrzeganie podstawowych przepisów BHP.

Bezpieczna obsługa kombajnów zbożowych wymaga aby:

- kolektory wydechowe silnika i elementy instalacji elektrycznej często oczyszczać z plew, kurzu, słomy,

- przewody instalacji elektrycznej w pobliżu ruchomych części sprawdzać i ewentualnie zabezpieczyć przed ocieraniem i uszkodzeniem,

- pomost  i drabinka wiodąca  na pomost były  systematycznie   oczyszczane, aby zapobiec poślizgowi i upadkom obsługującego kombajn,

- na pomoście (w kabinie) kombajnu nie przebywały żadne osoby poza operatorem,

- przed uruchomieniem i jazdą ostrzec sygnałem dźwiękowym osoby przebywające w pobliżu,

- wszystkie regulacje i czynności obsługowe, których niemożna wykonywać z pomostu operatora, wykonywać przy wyłączonym silniku kombajnu,

- kombajny były wyposażone w 2 gaśnice o masie min. 2 kg (proszkową i pianową),

      Bezwzględnie zabronione jest przebywanie pod hederem (przyrządem żniwnym) uniesionym tylko przy użyciu siłownika hydraulicznego. W przypadku konieczności napraw wykonywanych pod hederem należy go dodatkowo zabezpieczyć mocną podporą, np. drewnianym klockiem. Nie przestrzeganie tej  za sady często kończy się śmiercią naprawiającego sprzęt.

Bezpieczna obsługa pras do siana i słomy wymaga, aby:

- wszelkie zanieczyszczenia i zapchania w prasie usuwać wyłącznie przy wyłączonym silniku ciągnika i wyłączonym WOM,

- sznurek (lub siatkę) zakładać po wyłączeniu napędu prasy i wyłączeniu  silnika,

- przy czynnościach obsługowych ramę tylną prasy uniesioną na siłownikach hydraulicznych zabezpieczyć mechaniczną blokadą.

UWAGA!

zabroniona jest praca kombajnem na pochyłościach o spadku przekraczającym 10°, a prasami do słomy przy spadku większym niż 12°,

nie należy używać zbyt luźnej odzieży roboczej ze względu na możliwość pochwycenia przez obracające się elementy maszyn.

Bezpieczny transport:

- zaleca się aby przyczepy wykorzystywane do przewozu ładunków (np. kostek słomy, zboża) były do tego celu odpowiednio przystosowane przez zamontowanie podwyższenia burt, wyposażenie w drabinkę lub schodki ułatwiające wchodzenie i schodzenie,

- w celu zapobieżenia rozsunięciu się ładunku należy stosować pasy transportowe z klamrą ściągającą,

- na transportowanych ziemiopłodach i innych ładunkach niedopuszczalne jest przewożenie osób, ani żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów.

 

      Drodzy rolnicy, apelujemy! Spójrzcie krytycznie na dotychczasowy sposób wykonywania przez siebie pracy i w miarę możliwości niwelujcie zagrożenia występujące w Waszych gospodarstwach rolnych. To często niewiele, albo nic nie kosztuje a pozwoli Wam i Waszym rodzinom uniknąć wypadku.

 

Placówka Terenowa KRUS w Łosicach

Wróć