"Szlakiem jabłkowym - wyjazd studyjny do Austrii"

2020-09-14 14:50

LOT nad Bugiem zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Szlakiem jabłkowym - wyjazd studyjny do Austrii". Celem wyjazdu jest promocja dobrych praktyk dotyczących rozwoju turystyki na terenach wiejskich z wykorzystaniem potencjału sadowniczego, rolniczego i warzywniczego. Uczestnikami projektu mogą być rolnicy bądź sadownicy specjalizujący się w produkcji sadowniczej, osoby bądź podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców i warzyw, przedstawiciele organizacji branżowych związanych z sadownictwem bądź przetwórstwem, właściciele przedsiębiorstw, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

W załącznikach znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy oraz regulamin wyjazdu. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną do dnia 7 września 2020 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: lotnadbugiem@gmail.com

Regulamin i formularz

Wróć